Έχουν πλάκα μερικοί εκεί στου Παπάγου που μοιράζουν πιστοποιητικά Παπαγο-φροσύνης...Δεν πάνε πολλά χρόνια άλλωστε από τότε που δημοτική σύμβουλος του τότε Δήμου Παπάγου έλεγε συνεχώς τον Κουκή Χολαργιώτη λες και ήταν κάτι μειωτικό...Τώρα έχρισαν ως original Παπαγιώτη τον Τίγκα.Μόνο που οι Παπαγιώτες τον έβγαλαν δεύτερο.Μάλιστα ακούστηκε και το εξής πετυχημένο:Από τα τόσα τοπικά σωματεία που επιχείρησε να εισχωρήσει ο Τίγκας μόνο σε αυτό των Παλαιών Παπαγιωτών δεν τόλμησε να βάλει πόδι. Θα γέλαγαν και οι πέτρες άλλωστε

Ο καιρός

Διαφήμιση