Καθαριότητα και Φωτισμός

fwtistikoΣήμερα πληρώνουμε τα υψηλότερα δημοτικά τέλη χωρίς να είναι ανάλογου επιπέδου οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αξίζουμε μια πόλη καθαρή και επαρκώς φωτισμένη, με σύγχρονες μεθόδους καθαριότητας και φωτισμού, μέσα από ένα "νοικοκύρεμα" των εσόδων - εξόδων.

Χωρίς να αναγκαζόμαστε να αναζητούμε τα επιπλέον χρήματα από τις τσέπες των δημοτών.

Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δεσμευτούν:

  1. για την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο θα μειώσει κατά 50%, τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού, με αντικατάσταση των κοινών λαμ­πτήρων, με νέου τύπου, οι οποίοι έχουν μικρότερο κόστος κατανάλωσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  2. 100_8591για την αναδιάρθρωση της κατανομής εργασίας των οδοκαθαριστών, έτσι ώστε να μην αντιστοιχούν σε ένα και μόνο οδοκαθαριστή ανά χιλιάδες τετρα­γωνικά μέτρα, που όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν καταβάλει, είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στο έργο του.
  3.  ότι το σύνολο των εργαζομένων στην καθαριότητα, θα ασχολείται μόνο με τα καθήκοντα του τομέα του, και για το σκοπό για τον οποίο έχει προσληφθεί. Πρέπει να τηρηθεί η Νομιμότητα στο σοβαρό για τους πολίτες θέμα των ανταποδοτικών τελών. Οι δημότες πληρώνουν για την καθαριότητα και δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι σε αυτήν να απασχολούνται στα γραφεία του Δημαρχείου.
  4. για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών καθαριότητας, με την χρήση των νέων τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους.
  5. Για την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής (με εκπροσώπους όλων των Δημοτικών Συνδυασμών), προ­κειμένου να ληφθούν υπ' όψιν όλες οι συμφέρουσες για τους δημότες προτάσεις. Στόχος μας είναι να αυξηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες και το προάστιο μας.
    telh


Ο καιρός

Διαφήμιση