Τεχνική ενημέρωση

Η Αθήνα σε κρίση

tn_athensΉταν ο ουσιώδης τίτλος του πρόσφατου Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε πριν μια εβδομάδα.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης, ξεκίνησε την πορεία μιας σοβαρής προσπάθειας διάσωσης της πρωτεύουσας.

Πολλές εξαγγελίες, παρατηρήσεις και συζητήσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και βελτίωσης του οικιστικού και κοινωνικού ιστού της πόλης, χωρίς ουσιαστική διευθέτηση των προβλημάτων.

Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

housesΈκδοση οικοδομικών αδειών με πιο απλές διαδικασίες

Έλεγχος δομικών εφαρμογών από επιθεωρητές δόμησης

Νέα μέτρα μελετά το αρμόδιο Υπουργείο – και ιδιαίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Σηφουνάκης - για την καλύτερη λειτουργία των Πολεοδομιών, τον συστηματικό έλεγχο αυθαίρετης δόμησης, αλλά κυρίως της δημιουργίας ενός σύγχρονου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).Μέτρα που θα συμβάλλουν θετικά προς την τακτοποίηση χρόνιων προβλημάτων.

Η δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου στην αισθητική των όψεων των κτιρίων της πόλης

File0060Στην Ελλάδα, η απότομη αστικοποίηση τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως συνέπεια μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης του πληθυσμού. Η οικοδομή αφέθηκε κατά κύριο λόγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι οικοδομές που ανεγέρθηκαν αυτή την περίοδο χαρακτηρίζονται από χαμηλό ποιοτικό επίπεδο κατασκευής και υπηρεσιών, επιβαρύνοντας τις όποιες αστικές υποδομές και παρέχοντας αντίστοιχα χαμηλή ποιότητα ζωής μέσα, γύρω και έξω από αυτές.

Ενανθράκωση σκυροδέματος

tn_054ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η «ασθένεια» του σκυροδέματος που ονομάζεται «ενανθράκση» οφείλει την ονομασία της στην αλλαγή του υδροξειδίου του ασβεστίου που υπάρχει στο σκυρόδεμα σε ανθρακικό ασβέστιο.

Το υδροξείδιο του ασβεστίου μαζί με άλλα υδροξείδια εξασφαλίζουν στους οπλισμούς ένα προστατευτικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό ένα φιλμ οξειδίων και η υπεροξειδίων προστατεύει το χάλυβα από τη διάβρωση.

Ρύθμιση Ημιυπαιθρίων

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι:

  • Ημιυπαίθριοι
  • Υπόγεια
  • Σοφίτες
  • Πατάρια
  • Φωταγωγοί
  • Γκαράζ
  • χώροι pilotis

 

Ο καιρός

Διαφήμιση