Τοπικό Συμβούλιο Παπάγου

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1

Όργανα ∆ηµοτικής Κοινότητας - Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

Πρόταση για την επιλογή θέσης τοποθέτησης του Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΥΠ’ ΑΡΙΘ 8/2011

Παπάγου σήμερα την 27η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9690/20-4-2011 προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Χρύσας Παρίση.

Ο καιρός

Διαφήμιση