Συγκοινωνία νέα Δήμου

busmapΗ πόλη μας χρειάζεται νέα λογική Δημοτικής Διοίκησης με όραμα, αίσθημα ευθύνης, στρατηγική,  αποφασιστικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα.

Τι θα πρέπει να φτιάξουμε:

Την αγορά νέων λεωφορείων mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Το σωστό συγχρονισμό της αστικής συγκοινωνίας με τα λεωφορεία του Δήμου.

Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας ανά δεκαπέντε λεπτά της ώρας από τις στάσεις του εσωτερικού δικτύου.

Τι θα πρέπει να σταματήσουμε

Την προβληματική λειτουργία του εσωτερικού δικτύου της Δημοτικής συγκοινωνίας

Τον μη συγχρονισμό των αστικών λεωφορείων με τα δημοτικά mini bus

Την άσκοπη ταλαιπωρία των κατοίκων

Τις μη εξυπηρετικές πρός όλους διαδρομές των λεωφορείων του Δήμου

Τη δυσκολία των κατοίκων για τη μετάβασή τους στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Την πλημμελή εξυπηρέτηση των κατοίκων

 

 

Ο καιρός

Διαφήμιση