Η άνοδος της Κύπρου από Μεσογείων προς Ι.Ν. Αγίας Σκέπης πλημμυρισμένοι στο φως και...

tn_102_9186... η κάθοδος (αντίστροφη κατεύθυνση) γεμάτη σκοτάδι!

Μήπως η ισοσταθμισμένη κατανομή φωτισμού είναι η ορθότερη λύση;

Είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις νυκτερινές ώρες τα πεζοδρόμια της συγκεκριμένης πλευράς με επαρκή φωτισμό, εφ' όσον και εφάπτονται με κατοικίες;

Ο έμμεσος φωτισμός από την πολλαπλή φροντίδα φωτισμού στο άλλο πεζοδρόμιο και από τα φωτιστικά στην διαχωριστική νησίδα δεν επαρκεί. Επιβεβαίωση αυτών αποτελούν οι φωτογραφίες...

Περιμένουμε από τους αρμοδίους να ισοσταθμίσει τα επίπεδα φωτισμού, με σύντομες επεμβάσεις.

Ο καιρός

Διαφήμιση