Σημαντικά … εν συντομία

Πρόταση διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου για Στρατηγική Ανάπτυξης και Προόδου

 

Σχηματική διάταξη Πρότασης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης και Προόδου

Κοινωνία

Περιβαλλοντικά Οικονομία Εσωτερικές βελτιώσεις
Υγεία

Οικιστικό περιβάλλον

Πολεοδομία

Δημοτικά έσοδα

Επιμόρφωση υπαλλήλων
Κοινωνική φροντίδα

Κυκλοφοριακό

Συγκοινωνίες

Νέες μορφές ανάπτυξης

τοπικής οικονομίας

Εξασφάλιση σύγχρονων

προγραμμάτων πληροφορικής

Παιδεία Διαχείριση απορριμμάτων Μείωση εξόδων Αύξηση ανταποδοτικότητας
Πολιτισμός Διασφάλιση όρους Υμηττού

Πλήρης απορρόφηση

οικονομικών προγραμμάτων Ε.Ε.

Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών
Αθλητισμός

Ο καιρός

Διαφήμιση