Οι επόμενες ημέρες ... μετά τις Δημοτικές εκλογές!

Οι προβολείς στα εκλογικά κέντρα των Δημοτικών Παρατάξεων, έσβησαν πλέον. Τα γραμματοκιβώτια των κατοικιών μας έπαυσαν να "ξεχειλίζουν" από προεκλογικό υλικό. Τα τηλεφωνήματα των υποψηφίων - κάθε κλίμακας - είναι πλέον παρελθόν. Οι προσκλήσεις σε συγκεντρώσεις... τέλειωσαν. Τα SMS... σταμάτησαν.

 Ο χρόνος δεν σταματά στην ημέρα των εκλογικών αποτελεσμάτων. "Κυλά", προχωράει και συνεχίζει το ταξίδι του στο μέλλον... Αυτός είναι που θα μετρά την κάθε χρονική στιγμή τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία ενός μεγαλόπνοου αλλά δυσχερούς έργου: Την για πρώτη φορά λειτουργία ενός Καλλικρατικού Δήμου που προέκυψε από συνένωση των Δήμων Παπάγου και Χολαργού.

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, οι οικονομικές αλλαγές, οι δημοσιοϋπαλληλικές τροποποιήσεις, η πολλαπλή αύξηση των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και άλλα, σκιαγραφούν την αναγκαία πορεία προς το αύριο με αισιοδοξία μεν, αλλά και με ετοιμότητα για πιθανά δυσχερή... μονοπάτια.

Η εμπειρία των διοικούντων του Δήμου μας θεωρείται ως κύριο στοιχείο θετικών χειρισμών. Είναι πιθανόν στην εφαρμογή του "Καλλικράτη" να χρειασθούν "liftings". Να υπάρξουν "δυσαρμονίες", δυσχέρειες απόλυτης εφαρμογής κ.ά.

Το οικονομικό θέμα είναι το κυριότερο. Με τα υπάρχοντα διαθέσιμα θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε θετική πορεία ουσιαστικής εφαρμογής του "Καλλικράτη";

Η Ελλάδα περνά μια απο τις δυσκολότερες περιόδους οικονομικής ύφεσης. Καθημερινά περιστρεφόμεθα στη δίνη εξωτερικών προσβολών της οικονομίας μας. Έχουμε την αίσθηση ότι για να υπάρξει επιτυχής εφαρμογή ενός νέου αυτοδιοικητικού νομοσχεδίου (Καλλικράτης) πρέπει να υπάρχει συγχρόνως και υγιής οικονομική κατάσταση.

Η μείωση των εξόδων λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, φαντάζει μεγάλου μεγέθους και εντυπωσιακή κατά την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Για να επιτευχθεί η σημαντική μείωση των εξόδων απαιτούνται όμως και οικονομικοί πόροι διαχείρισης.

Κύριο ερώτημα είναι: ο "Καλλικράτης" θα αντέξει τις οικονομικές πιέσεις της ύφεσης που κάθε ημέρα μας οδηγεί σε νέα προβλήματα;

Τελικά το νέο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα υπάρξουν όμως τα οικονομικά δεδομένα για μια σωστή και επιτυχή εφαρμογή;

Ο καιρός

Διαφήμιση