Τέλη καθαριότητας-φωτισμού

tn_100_8260Εκεί πηγαίνουν τα τέλη;