Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο διαμορφώνει νέα οικονομικά δεδομένα

tn_euro-coins-and-banknotes+ Μείωση του τέλους ταξινόμησης για τα Ι.Χ. μέχρι 1.600 κ.ε.

+ Μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο 6,5% στα Ξενοδοχεία

+ Μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 20%

+ Αναστολή για 2 χρόνια του «πόθεν έσχες» για αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ.

- Αυξάνεται ο ΦΠΑ από 11% σε 13% στα τρόφιμα

- Αυξάνεται η τιμή στα τσιγάρα