Στην περιοχή Παπάγου δεν υπάρχει η πολυτέλεια της ύπαρξης ανεκμετάλλευτων κτιριακών εγκαταστάσεων

tn_102_9248"Αλέξανδρος" είναι το κτίριο για το οποίο επί σειρά ετών ο Δήμος Παπάγου κατ' επανάληψη έχει προσπαθήσει νομικά να εξασφαλίσει ως ακίνητη περιουσία που του ανήκει.

Μέχρι σήμερα ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, χωρίς ο Δήμος να έχει επιτύχει την απόκτησή του.

Στους δυσμενείς καιρούς που διερχόμεθα, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η προσπάθεια αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για χώρους οι οποίοι παραμένουν ανεκμετάλλευτοι ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αυξημένες ανάγκες κτιριακών εγκαταστάσεων στην συγκεκριμένη περιοχή.

Μήπως είναι η ώρα μιας συλλογικής προσπάθειας για την απόκτησή του (έστω και με ενοίκιο);

Ο καιρός

Διαφήμιση