Λειτουργία νέου δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών εργασίας

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται:

  • Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών του νέου Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Έγκαιρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τα θέματα «ημερήσιας διάταξης» του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να διεξάγεται γόνιμος διάλογος.
  • Ουσιαστική λειτουργία των επιτροπών του Δήμου που σήμερα βρίσκονται σε διαρκή "χειμερία νάρκη".
  • Να συνταχθεί νέο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Παιδικοί σταθμοί - Παιδικές χαρές

Είναι αναγκαίο ένα δίκτυο Παιδικών Σταθμών - Παιδικών Χαρών, με την αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και την δημιουργία νέων, εφαρμόζοντας σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση των γονέων και οι καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά.

Με ενδιαφέρον κοντά στους νέους

Να δημιουργηθεί Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δημοτικό Γραφείο Εργασίας για να βρίσκουν οι νέοι μας δουλειά με την εγγύηση του Δήμου. Καθιέρωση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε νέους. Θεσμοθέτηση της δημιουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Δημιουργία το πρώτου ΝΕΤ CENTER (Κέντρο νέων τεχνολογιών, INTERNET Cafe, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) με παράλληλη λειτουργία Σελίδας Νέων στο Διαδίκτυο και έκδοση τοπικής εφημερίδας.

Εστία γυναικών

Δημιουργία κοινής εστίας γυναικών Παπάγου-Χολαργού. Ένα χώ­ρο που θα αναπτύσσονται πολυδιάστατες δραστηριότητες όπως Γυναικεία Χορωδία, χορός, ζωγραφική ενώ θα γίνονται συζητήσεις για την οικογένεια, την απασχόληση και την επιμόρφωση της γυναίκας αλλά και για γενικότερα κοινωνικά θέματα.

Ενημέρωση και συμμετοχή δημοτών

Αναβάθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών στα θεσμικά όργανα της.

Δημιουργία "Συμβουλίων Γειτονιάς" με την συμμετοχή των κατοίκων κάθε γειτονιάς έτσι ώστε να επισημαίνονται και να επιλύονται άμεσα ακόμα και τα πιο μικρά προβλήματα.

Εφαρμογή ενός σταθερού, φιλικού και αποτελεσματικού φορέα επικοι­νωνίας ανάμεσα στο Δημότη και το Δήμο. Για τον σκοπό αυτό τα "Ενημερωτικά Δελτία" και οι "Ανα­κοινώσεις" πρέπει να γίνουν ένα ουσιαστικό μέσο αλληλοενημέρωσης. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των συμπολιτών μας που μπορούν με τις γνώσεις τους να προσφέρουν στον τομέα αυτό. Δημιουργία μηνιαίας "Δημοτικής Εφημερίδας" όπου θα φιλοξενούνται οι απόψεις ΟΛΩΝ των Δημοτικών Συνδυασμών κυρίως όμως ΟΛΩΝ των δημοτών.

Ουσιαστική ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων Παπάγου-Χολαργού

Κρίνουμε αναγκαία τη Διαρκή Οικονομική και Ηθική Υποστήριξη των Αθλητικών Συλλόγων Παπάγου - Χολαργού με τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του νέου Δήμου. Προτείνουμε άμεση Συμπαράσταση στους Αθλητές και τις Αθλήτριες της πόλης μας με την εφαρμογή προγραμμάτων υποτροφιών μετεκπαίδευσης σε Σχολές Αθλητισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τους θερινούς μήνες. Ζητούμε την άμεση ανακαίνιση όλων των Αθλητικών εγκαταστάσεων. Στοχεύουμε στην εφαρμογή του προγράμματος "Παιδί, Εκπαίδευση και Αθλητισμός" με στόχο την ώθηση των παιδιών προς τον αθλητισμό.

Απαιτούμε τη δημιουργία προγραμμάτων για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερα Άρθρα...

Ο καιρός

Διαφήμιση